Formularze rasowe w RPA

W RPA każdego miesiąca firma wypełnia deklarację rasową, jest to formularz na którym wyszczególnia rasy swoich pracowników i otrzymuje odpowiednie punkty. Docelowo można zatrudniać 6% białych, 90% czarnych i 4% innych ras. Wzór jest skomplikowany, bo za czarną kobietę ma się więcej punktów co za białą itp, bo płeć też jest tutaj brana pod uwagę. Jeżeli się nie stosuje do przepisów, firmy płacą karę.

Aby uzyskać rządowy kontrakt, firma musi spełniać te wymogi jak również każdy jej dostawca.

W tym samym formularzu, firma raportuje ile pieniędzy przekazuje fundacjom na cele charytatywne. Jeżeli nie przekazuje 100% na “czarne” akcje charytatywne to traci dodatkowe punkty. Jeżeli więc w obdarowanym sierocińcu jest jedna biała sierota. Firma traci punkty.

Podobnie darowizny na działalność „czarnych fundacji” są zwolnione z podatku.

Na mocy ustaw uchwalonych kilka lat temu Chińczycy są uznawani według prawa za czarnych z przysługującymi temu wszystkimi przywilejami.

Dodaj komentarz